Phân bón NPK 20-20-15 +Te to trái đậm vị Quế Lâm 40gr

6.000  / gói